Zapytanie ofertowe 10/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2020 na przeprowadzenie szkoleń zawodowych - kursów kwalifikacyjnych w ramach projektu nr RPSW.09.01.00-26-0007/18 pt. "DROGA DO SUKCESU -program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w…

Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe 10/2020 została wyłączona

Zapytanie ofertowe 8/2020

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń zawodowych kursów kompetencyjnych w ramach projektu nr RPSW.09.01.00-26-0007/18 pt. "DROGA DO SUKCESU - program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w CIS Caritas…

Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe 8/2020 została wyłączona