Centrum Integracji Społecznej w Kielcach
ZAPRASZA DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„NOWA PERSPEKTYWA”
Kwota dofinansowania projektu z UE: 703 410,82 zł

Zapraszamy osoby bezrobotne zamieszkałe na terenie Miasta Kielce oraz Powiatu Kieleckiego, zarejestrowane w Miejskim/Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach.

OFERUJEMY PAŃSTWU :

 1. SPOTKANIA INDYWIDUALNE i WARSZTATY GRUPOWE Z : DORADCĄ ZAWODOWYM i PSYCHOLOGIEM
 2. SPOTKANIA INDYWIDUALNE z PRAWNIKIEM i PRACOWNIKIEM SOCJALNYM
 3. WARSZTATY GRUPOWE z TERAPEUTĄ DS. UZALEŻNIEŃ

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

 1. Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w warsztatach: opieki domowej, cateringowo – porządkowym, krawieckim, stolarskim, remontowo – budowlanym
 2. Świadczenie integracyjne
 3. Zwrot kosztu dojazdu
 4. Bezpłatne badania lekarskie oraz szkolenie BHP na danym stanowisku ważne przez rok
 5. Bezpłatne materiały szkoleniowe
 6. Odzież ochronną
 7. Poczęstunek w trakcie trwania projektu
 8. Ubezpieczenie NNW
 9. Bezpłatne badania sanitarno – epidemiologiczne dla uczestników warsztatów: opieki domowej, cateringowo – porządkowego.

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy do
Centrum Integracji Społecznej ul. Wesoła 54 (wejście od ul. Jana Pawła II), 25-363 Kielce
tel./fax 41 346-01-16 wew. 27, 24; kom. 510 – 260 – 978 lub 728 – 909 -183
czynne: pon. – pt.w godz. 8.00 -16.00

Wymagane dokumenty:

 1. Zaświadczenie z Miejskiego/ Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej

KORZYŚCI z uczestnictwa w projekcie „NOWA PERSPEKTYWA”


 1. Co miesięcznie wypłacane świadczenie integracyjne w wysokości 728,10 zł netto (na rękę); pierwszy miesiąc – okres próbny – jest to połowa tej kwoty
 2. Gwarancja uczestnictwa w programie przez okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy
 3. Przez cały okres uczestnictwa w programie opłacane są składki rentowo – emerytalne
 4. Okres pobytu w CIS-ie wlicza się do lat pracy niezbędnych do wyliczenia emerytury
 5. Możliwość odbycia praktyk zawodowych u wybranego pracodawcy

Kto może skorzystać z oferty w Centrum Integracji Społecznej?


OSOBA:
• zarejestrowana w Miejskim lub Powiatowym Urzędzie Pracy jako BEZROBOTNA – warunek konieczny ORAZ:
długotrwale bezrobotna (okres rejestracji w urzędzie pracy min. 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat) LUB
niepełnosprawna bez dochodu LUB
bezdomna – posiadanie statusu osoby bezdomnej LUB
po zakładzie karnym LUB
po zakończonej terapii uzależnień lub w jej trakcie

Wymagane dokumenty


 1. Dowód osobisty
 2. Zaświadczenie z Miejskiego lub Powiatowego Urzędu Pracy dokumentujące historię zarejestrowania w ww. urzędzie (z ostatnich 24 miesięcy) potwierdzające status osoby BEZROBOTNE
 3. W przypadku osoby niepełnosprawnej – orzeczenie o niepełnosprawności
 4. W przypadku osoby bezdomnej – zaświadczenie z MOPR Dział ds. bezdomności
 5. W przypadku osoby po zakładzie karnym – zaświadczenie zwolnienia z zakładu karnego
 6. W przypadku osoby uzależnionej – zaświadczenie o odbyciu terapii uzależnień lub odbywaniu jej w trakcie

Projekt ,,NOWA PERSPEKTYWA” – program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym w CIS Caritas Kielce.