Zapytanie ofertowe nr 8/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2021

Na Zakup produktów żywnościowych
W związku z realizacją projektu pt: Projekt „DROGA DO SUKCESU” – program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w CIS Caritas Kielce, Nr projektu: RPSW.09.01.00-26-0007/18-00