ECO-CIS, JAKO NOWY WYMIAR I STYL ŻYCIA

Z radością informujemy, że nasz CIS realizuje projekt mający na celu wprowadzenie na terenie naszych warsztatów całościowej selektywnej zbiórki odpadów! Chcemy być eko i eliminujemy kosze z odpadami zmieszanymi na rzecz zbiorników do sortowania odpadów. Wprowadzamy też kompostownik na terenie naszej placówki

 

INFORMACJA O WYNIKACH