Zapytanie ofertowe nr 9/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE 9/2021 na zakup produktów żywnościowych W związku z realizacją projektu pt: Projekt „DROGA DO SUKCESU” - program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w CIS Caritas…

Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe nr 9/2021 została wyłączona