Zapytanie ofertowe 6/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2021 Na przeprowadzenie szkoleń zawodowych-kursów kwalifikacyjnych w ramach projektu nr RPSW.09.01.00-26-0007/18 pt. "DROGA DO SUKCESU -program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w CIS Caritas Kielce”,…

0 Komentarzy