Zapytania ofertowe 4/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2021 na zakup i dostawę wyposażenia oraz materiałów do warsztatu małej poligrafii w ramach projektu nr RPSW.09.01.00-26-0007/18 pt. "DROGA DO SUKCESU -program reintegracji zawodowej i społecznej osób…

Możliwość komentowania Zapytania ofertowe 4/2021 została wyłączona