Zapytanie ofertowe nr 10/2021 – unieważnione

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2021 Na przeprowadzenie szkoleń zawodowych kursów kompetencyjnych ramach projektu nr RPSW.09.01.00-26-0007/18 pt. "DROGA DO SUKCESU -program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w CIS Caritas…

Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe nr 10/2021 – unieważnione została wyłączona