Zapytania ofertowe 3/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2021 na zakup produktów żywnościowych W związku z realizacją projektu pt: Projekt „DROGA DO SUKCESU” - program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w CIS…

Możliwość komentowania Zapytania ofertowe 3/2021 została wyłączona