Zapytanie ofertowe K/D/16/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr K/D/16/2020
w trybie konkurencyjności

Na zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego z przestrzenią ładunkową w wersji pięcioosobowej (4+1) w ramach projektu pn.: “Droga do sukcesu – program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w CIS Caritas Kielce”

LINK: BAZA KONKURENCYJNOŚCI

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA