Zapytanie ofertowe 7/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2020, na zakup i dostawę wyposażenia oraz materiałów dodatkowych do warsztatu cateringowo-porządkowego w ramach projektu nr RPSW.09.01.00-26-0007/18 pt. “DROGA DO SUKCESU – program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w CIS Caritas Kielce”, realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej.