Zapytanie ofertowe 6/2020

Przedmiotem zamówienia jest zakup produktów żywnościowych dla Uczestników projektu „Droga do sukcesu” – program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w CIS Caritas Kielce” w Kielcach w terminie od 10.08.2020 do 20.08.2020 w ilościach i asortymentach określonych przez Zamawiającego.