Zapytanie ofertowe 5/2020

Przedmiotem zamówienia jest zakup produktów żywnościowych dla Uczestników projektu „Droga do sukcesu – program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w CIS Caritas Kielce” w Kielcach w terminie od 20.07.2020 do 20.08.2020