Zapytanie ofertowe 9/2020

Zapytanie ofertowe nr 9/2020 na Zakup paczek żywności w związku z realizacją projektu pt: Projekt „DROGA DO SUKCESU” - program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w CIS Caritas…

Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe 9/2020 została wyłączona